Objekti i katërt

Project Info

  • Construction Date

    2018

  • Category

    Ndërtim banesor

Përshkrimi i objektit


Kompleksi banesor shtrihet ne nje siperfaqe prej afersisht 3 Hektaresh me qasje te drejteperdrejt ne rrethin kryesor te Fushë Kosovës me nje front prej 100 m gjatesi.

Fushë Kosova  po ndërtohet dhe po zbukurohet me kompleksin afarist te ndërtuar nga  KosovaHome. sipas Planit Rregullativ Urban të Ligjit ne fuqi.
Objekti përmban banesa komode me parkingje në bodrume dhe hapësira afariste për nevoja të banorëve.